Przejdź do treści Przejdź do menu
Nasza oferta na rok szkolny 2022/2023 powstała w oparciu o:
  • kierunki polityki państwa wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
  • zadania BBODN wynikające z nowego systemu wspomagania szkół,
  • kierunki określone przez Kuratorium Oświaty,
  • zadania wskazane przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego
  • potrzeby i oczekiwania dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych wszystkich etapów kształcenia,
  • indywidualne plany pracy pracowników pedagogicznych oraz współczesne osiągnięcia nauk pedagogicznych,
  • wyniki z analiz badań wewnętrznych,
  • wnioski z analizy ogólnopolskich oraz unijnych badań instytucji oświatowych; 

Poniżej przedstawiamy propozycje tematów opracowaną wg kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.  Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy drogą elektroniczną na adres:

bbodn@cuw.bielsko-biala.pl

W zgłoszeniu należy podać: temat szkolenia, imię i nazwisko oraz  miejsce pracy.