Przejdź do treści Przejdź do menu
Statutowa działalność Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli obejmuje:
  • Prowadzenie różnorodnych  form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń;
  • Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki;
  • Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;
  • Udzielania konsultacji;
  • Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.