Przejdź do treści Przejdź do menu
Bielski Model Wspomagania Pracy Szkół

Głównym założeniem bielskiego modelu wspomagania pracy szkół jest ukierunkowanie na pracę z konkretną szkołą lub inną placówką edukacyjną i wspieranie jej w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomaganie w rozwiązywaniu jej indywidualnych problemów.

     

Istota innowacyjności bielskiego modelu

W latach 2014-2016 realizowany był w naszym mieście pilotaż nowego systemu wspomagania pracy szkół, który został stworzony w oparciu o wnioski i rekomendacje projektu systemowego. W pierwszym roku pilotażu (etap jakościowy) 2014/2015 do wspomagania przystąpiło dobrowolnie 9 placówek. Drugi rok pilotażu 2015/2016 miał charakter ilościowy – przystąpiły do niego 43 placówki. W toku realizacji tych dwóch etapów przygotowany został model wspomagania wraz z zestawem dokumentów umożliwiających jego systemową realizację z zachowaniem najwyższej jakości. W roku szkolnym 2016/2017 procesowym wspomaganiem objęto 78 placówek.

Najważniejszym etapem procesowego wspomagania jest w naszym mieście diagnoza potrzeb danej placówki, z której wynika określony obszar do rozwoju determinujący przygotowanie odpowiedniej, spersonalizowanej oferty doskonalenia. Każda placówka przystępująca do wspomagania, uczestniczy w cyklu  4 warsztatów i  konsultacji  wdrożeniowych pomiędzy. Cały proces szkoleniowy realizuje jeden trener, który w porozumieniu z Samorządowym Organizatorem Rozwoju Edukacji  planuje, nadzoruje i dba o jakość wdrażania konkretnych rozwiązań dydaktycznych gwarantujących realne podniesienie jakości pracy placówki w ramach zdiagnozowanego obszaru do rozwoju.

Pomiar sukcesu

Miarą sukcesu modelu jest coraz większe zainteresowanie placówek dobrowolnym przystąpieniem do wspomagania (deklarację przystąpienia do wspomagania w roku szkolnym 2016/2017 złożyło 78 placówek). Poza wskaźnikiem ilościowym, istotny jest aspekt jakościowy realizowanych wdrożeń. W toku dwuletniego pilotażu  powstał bowiem bank sprawdzonych w praktyce, scenariuszy zajęć  z różnych przedmiotów, bank gier i zabaw matematycznych tworzonych dla dzieci i przez dzieci, zajęcia otwarte z zakresu przeprowadzania eksperymentów przyrodniczych, katalog propozycji realizacji zajęć terenowych z edukacji przyrodniczej, Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków, projekty i raporty z ewaluacji wewnętrznej, modyfikacje regulaminów oceniania, wdrażanie wybranych technik Oceniania Kształtującego itp.

Wszelkie działania realizowane w ramach bielskiego modelu wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych są dokumentowane i dostępne po zalogowaniu na platformie: http://e-wspomaganie.edu.pl/