Przejdź do treści Przejdź do menu
 1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Filarowej 52, NIP 547 220 98 10, REGON: 381 864 047.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod.bbodn@mzo.bielsko.pl
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w następujących celach:
  • organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”;
  • prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • archiwizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • dane osobowe przechowywane będą przez okres określony odpowiednimi przepisami prawa z systematyczną kontrolą oceny ich dalszej przydatności.
 4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  • organom nadzorczym oraz organom administracji państwowej i samorządowej;
  • firmom pocztowym i kurierskim w przypadku wysyłki korespondencji listownej;
  • procesorom na podstawie art. 28 RODO.
 5. Na podstawie art. 13 ust. 2 lit. b) RODO ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   Inspektor Ochrony Danych: Jakub Nowak, e-mail: iod.bbodn@cuw.bielsko-biala.pl