Przejdź do treści Przejdź do menu
BBODN współpracuje z:
  • Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w  Bielsku-Białej w zakresie procesowego wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych oraz w zakresie wspierania doradztwa zawodowego w mieście Bielsko-Biała
  • Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w  Bielsku-Białej w zakresie organizacji Konkursu Plastycznego „Obraz wart tysiąca słów” oraz Młodzieżowego Kongresu Nauki,
  • Akademią Techniczno-Humanistyczną w  Bielsku-Białej w zakresie organizacji Konkursu Plastycznego „Obraz wart tysiąca słów” oraz Młodzieżowego Kongresu Nauki
  • Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego w Katowicach – organizacja Kongresu aktywnej Młodzieży KAMBB, współprowadzenie webinairum dla nauczycieli języka niemieckiego – „Tradycje świątecznie w Niemczech”,  
  • Uniwersytetem Śląskim w Katowicach – wspólna organizacja konferencji dla nauczycieli fizyki Fizyka jądrowa jutro i dziś, promowanie działań Polskiego Towarzystwa Fizycznego, wspólnej organizacji "Warsztatów z obsługi informacji w epoce fake-newsów i clickbaitu"  z Instytutem Socjologii UŚ w Katowicach
  • RODN „WOM” w Bielsku- Białej – wspólna realizacja projektu „Matematyka klockiem po(d)parta”,
  • placówkami oświatowymi miasta Bielsko-Biała i innymi, które zapraszają nas do współpracy w zakresie: organizacji Kongresu Aktywnej Młodzieży, Olimpiady Matematycznej Przedszkolaków, procesowego wspomaganie, organizacji Nocy Maturzystów, forum Edukacji Matematycznej Dzieci Młodszych, realizacji Programu Matematycznego rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku edukacji wczesnoszkolnej”, organizacji finałowego przeglądu konkursów towarzyszących Międzynarodowemu Ekumenicznemu Konkursowi Wiedzy Biblijnej „Jonasz” 2018\19, współorganizacji z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Urzędem Pracy w Bielsku-Białej konkursu „Mój zawód moja pasja”