Przejdź do treści Przejdź do menu

W ramach sieci tematycznych w naszym ośrodku spotykają się nauczyciele tej samej specjalności, którzy mają potrzebę przeanalizowania wybranych zagadnień metodycznych lub merytorycznych w obrębie nauczanego przedmiotu:

  1. Sieć nauczycieli przedszkoli;
  2. Sieć nauczycieli języka polskiego;
  3. Sieć nauczycieli matematyki;
  4. Sieć nauczycieli języków obcych;
  5. Sieć współpracy pedagogów;
  6. Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli przedszkoli uczestniczących w projekcie matematycznym.
  7. Sieć współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych oraz przedstawicieli instytucji rynku pracy.