Przejdź do treści Przejdź do menu

Jak pomóc uczniom w rozwiązywaniu zadań tekstowych?

  • 30-01-2023 10:50

Dnia 06.02.2023 r. o godzinie 17:00 na platformie Zoom odbędzie się seminarium nt. "Jak pomóc uczniom w rozwiązywaniu zadań tekstowych?".
Do udziału zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli matematyki szkół podstawowych:
1. Zaprezentujemy metody i techniki pracy z młodszymi uczniami, które sprzyjają wszystkim uczniom w rozumieniu treści zadań tekstowych i jednocześnie umożliwiają zrozumienie sposobu doprowadzenia do rozwiązania.
2. Pokażemy uniwersalność wykorzystania prezentowanych metod.
3. Przedstawimy korzyści płynące z omówionego podejścia do rozwiązywania zadań tekstowych, na przykładach z klas starszych.
Zgłoszenia prosimy przesyłać przez formularz zamieszczony na stronie naszego Ośrodka: https://www.bbodn.edu.pl/formularz-zgloszeniowy na adres bbodn@cuw.bielsko-biala.pl