Przejdź do treści Przejdź do menu
Sieć współpracy i samokształcenia

Jednym z kluczowych obszarów działalności naszego ośrodka jest organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia, czyli międzyszkolnych zespołów nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia.  W zespołach tych nauczyciele wspólnie rozwiązują wybrane problemy, dzielą się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. Ich działanie wspierane jest w razie potrzeby przez zewnętrznych ekspertów. Pracą sieci współpracy i samokształcenia kieruje jej koordynator. Pomiędzy kolejnymi spotkaniami zespołu, nauczyciele kontaktują się między sobą  za pośrednictwem platformy http://www.e-doradztwobb.pl